Triaction by Triumph | Try Anything with Triaction

Artboard 1

Wat wilt u graag uitproberen?

Om onze nieuwe Triaction collectie voor lente/zomer 2017 te vieren, hebben we onze krachten gebundeld met vijf inspirerende vrouwen met een passie voor sport. Ze deelden hun persoonlijke verhalen met ons en gingen de uitdaging aan om lichaam, geest én bh te testen.

#TeamTriaction wordt geleid door Anna Victoria, de bedenker van de ‘Fit Body Guide’. Andere leden zijn de Britse Alice Liveing, een fitnesslerares en de auteur van  Clean Eating Alice, de Duitse danseres en tv-persoonlijkheid Isabel Edvardsson, de Italiaanse olympisch schermster Margherita Granbassi en de Poolse fitness- en stijlgoeroe Anna Skura. Met de steun van Triaction gaf Anna Victoria alle leden van ons team de uitdaging om een nieuwe activiteit uit te proberen die ze nooit eerder gedaan hadden.

Word lid van #TeamTriaction door ons te laten weten welke activiteit u altijd hebt willen uitproberen en maak kans op een Triaction sport-bh voor u en uw beste vriendin.

Paardrijden, klimwand, berg beklimmen, abseilen, hockey, surfen, kitesurfen enz. Met Triaction kan het allemaal.

 

Bh-maat *

aanvaarden

 Draagt u de juiste bh-maat?
› Controleer uw bh-maat

 Bedankt voor uw deelname. We nemen contact met u op als u gewonnen hebt. 

Ontdek hieronder meer over #TeamTriaction.

 Deze wedstrijd is nu gesloten.

Overzicht algemene voorwaarden

Alleen 18+. Inschrijven tussen: 20.03.2017 en 16.06.2017. Zonder aankoopverlichting. Om in te schrijven: Ga naar http://findtheone.triumph.com/be_NL/triumph-bras/try-anything en vermeld uw gegevens en de ervaring waaraan u wilt deelnemen om u in te schrijven voor de trekking.

De prijs: 1 ervaring voor de winnaar en een vriend(in) plus een Triumph Triaction sport-bh. Ga naar http://findtheone.triumph.com/be_NL/triumph-bras/try-anything voor de volledige algemene voorwaarden & details over de prijs. Organisator: Triumph Intertrade AGVolledige algemene voorwaarden

 1. 1.  Deze promotie is bestemd voor personen van achttien jaar of ouder, met uitsluiting van werknemers of de organisator, hun gezinnen, agenten of andere personen die professioneel met deze promotie te maken hebben.

  2.  Promotieperiode: Inschrijven tussen 9 uur op 20 maart 2017 en 23.59 uur op 16 juni 2017.

  3.  Er is geen aankoopverplichting. Een internetverbinding en een geldig e-mailadres zijn wel vereist.

  4.  Om in te schrijven:

  a.  Ga naar http://findtheone.triumph.com/nl_BE/triumph-bras/try-anything en vermeld op het deelnameformulier uw volledige naam en uw e-mailadres. Schrijf ook aan welke ervaring u graag wilt deelnemen.

  b.  Druk dan op verzenden om uw inschrijving voor de trekking in te dienen.

  5.  Gedurende de hele promotieperiode is slechts één inschrijving per persoon toegelaten.

  6.  Om geldig te zijn, moet een inschrijving ontvangen zijn tegen het einde van de promotieperiode. Wij zijn niet aansprakelijk voor onleesbare, onvolledige of laattijdige inschrijvingen.

  7.  De prijs:

  1 winnaar en een vriend(in) winnen een ervaringsbon en een Triaction sport-bh.

  8.  De prijzen zijn niet-overdraagbaar, zijn niet inwisselbaar en kunnen noch volledig, noch gedeeltelijk worden ingeruild tegen contant geld.

  9.  In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de organisator zich het recht voor om de prijzen te vervangen door alternatieven van gelijke of grotere waarde.

  10.Reken tot 28 dagen voor de levering van de prijzen vanaf de datum waarop de winnaar is bekendgemaakt.

  11.De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele producten of diensten van derde partijen.

  12.De bepaling van de winnaar: Alle geldige inschrijvingen die de organisator tijdens de promotieperiode heeft ontvangen, doen mee aan een trekking die binnen drie werkdagen na de laatste inschrijvingsdatum zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie.

  13.Bekendmaking van de winnaar: De winnaar wordt op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat werd gebruikt bij de inschrijving voor de promotie, en dit binnen vijf werkdagen na de trekking. De winnaar moet binnen veertien dagen na het eerste contact antwoorden om te bevestigen dat hij/zij in aanmerking komt voor de prijs en die aanvaardt. Indien een winnaar niet binnen veertien dagen na het eerste contact op berichten reageert, behoudt de organisator zich het recht voor om die winnaar te diskwalificeren. In dat geval wordt de prijs toegekend aan een andere deelnemer die op dezelfde manier werd geselecteerd.

  14.Moderatie: De organisator weigert inschrijvingen die naar diens redelijke mening:

  a.  inhoud bevatten die beledigend is of een negatieve invloed kan hebben op de naam, reputatie of goodwill van de organisator of een merkpartner;

  b.  handelsmerken, logo's of auteursrechtelijk beschermde materialen bevatten die geen eigendom van u zijn of die werden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de rechten (met inbegrip van bekende namen, bedrijfsnamen enz.);

  c.  andere personen of bedrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisator (en zijn partners), in diskrediet brengen, in een verkeerd daglicht stellen of beledigen; en

  d.  een politieke agenda bevorderen.

  15.De organisator behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van de deelnemers te controleren. De organisator kan zulke informatie eisen als hij dit redelijkerwijs noodzakelijk acht voor dit doel, en een prijs kan worden ingehouden tenzij en tot de organisator tevreden is over het resultaat van die controle.

  16.Alle inschrijvingen moeten door de deelnemers zelf gebeuren. Groepsinschrijvingen door handels- of consumentengroepen of derde partijen worden niet aanvaard. Onvolledige of onleesbare inschrijvingen, inschrijvingen via macro's of andere geautomatiseerde middelen (met inbegrip van systemen die voor inschrijvingen kunnen worden geprogrammeerd) en inschrijvingen die niet voldoen aan de vereisten van deze volledige algemene voorwaarden, zullen ongeldig worden verklaard en worden niet meegeteld. Als duidelijk wordt dat een deelnemer (een) computer(s) gebruikt om deze voorwaarden te omzeilen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een ‘script’ of ‘brute kracht’, door zijn/haar identiteit te verhullen door IP-adressen te manipuleren of door andere identiteiten of geautomatiseerde middelen te gebruiken om de inschrijvingen van die deelnemer voor de promotie te vermeerderen op een manier die niet strookt met de geest van de promotie, dan worden de inschrijvingen van die deelnemer ongeldig verklaard en is de eventuele toekenning van een prijs ook ongeldig. 

  17.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verloren, beschadigde of vertraagde inschrijvingen die te wijten zijn aan een defect in een netwerk, computerhardware of -software. Een bewijs van verzending wordt niet aanvaard als een bewijs van ontvangst.

  18.De winnaar(s) is/zijn aansprakelijk voor eventuele taksen die van toepassing zijn om de prijs wettelijk te kunnen opeisen.

  19.De organisator zal de aangeleverde persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de administratie van de promotie en voor niets anders, tenzij we uw toestemming hebben. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken: http://eu.triumph.com/Privacybeleid/Contact_PrivacyPolicy,nl_NL,pg.html.

  20.De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, verlies of verwondingen geleden door een deelnemer aan de promotie of die het gevolg zijn van de aanvaarding van of het gebruik van een prijs. Niets kan de aansprakelijkheid van de organisator voor overlijden of verwondingen als gevolg van nalatigheid uitsluiten.

  21.Als de promotie niet zoals gepland kan plaatsvinden, om redenen zoals (geen volledige lijst) vervalsing, onbevoegde ingrepen, fraude, technische defecten of andere oorzaken die buiten de controle van de organisator vallen en die negatieve gevolgen hebben voor de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of behoorlijke uitvoering van deze promotie, behoudt de organisator zich het recht voor om (onderworpen aan schriftelijke richtlijnen onder de toepasbare wet) personen die het inschrijvingsproces vervalsen te diskwalificeren en de promotie te beëindigen, te wijzigen of op te schorten.

  22.In het geval van een daad, verzuim of een omstandigheid buiten de redelijke controle van de organisator om die verhindert dat de organisator deze algemene voorwaarden kan naleven, zal de organisator niet aansprakelijk zijn voor het niet kunnen vervullen van zijn verplichting of voor een vertraging in het vervullen van zijn verplichting.

  23.Van de winnaar wordt verwacht dat hij/zij deelneemt aan redelijke publiciteit die voortvloeit uit de promotie.

  24.Als u de/een winnaar van de promotie bent, stemt u ermee in dat de organisator uw naam, foto en land van verblijf gebruikt om de winnaar(s) van deze promotie aan te kondigen, net als voor andere redelijke en verwante promotiedoeleinden.

  25.De naam en het land/de landen van de winnaar(s) zullen op verzoek verkrijgbaar zijn via een e-mail naar exeat.support@exposure.net, en dit gedurende vier weken na 16.06.2017.

  26.Via hun inschrijving voor deze promotie worden alle deelnemers geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en ze na te leven.

  27.De beslissing van de organisator is bindend in alle zaken die verband houden met deze promotie en op correspondentie wordt niet gereageerd.

  28.De algemene voorwaarden van deze promotie zullen worden geïnterpreteerd en toegepast op basis van de Engelse wetgeving en uitsluitend de rechtbanken van Engeland en Wales zullen bevoegd zijn.

Organisator:  Triumph Intertrade AG,Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Zwitserland.