Regulamin promocji swimwear

Artboard 1

Regulamin promocji

PROMOCJA
"Wakacyjny prezent przy zakupie stroju kąpielowego" - regulamin dla Klientów

§ 1
Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji jest "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Adama Branickiego 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124635, REGON: 01058508500000, NIP: 524-030- 23-70, kapitał zakładowy: 9.000.000 zł (dalej „Triumph”).
2. Regulamin niniejszy (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki przystąpienia i udziału w promocji "Wakacyjny prezent przy zakupie stroju kąpielowego" (dalej„Promocja”).
3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
4. Promocja dotyczy wyłącznie punktów sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej „Punkt Sprzedaży”).
5. Promocja trwa w okresie od dnia 15-05-2019r. (włącznie) do 11-06-2019 r. (włącznie) lub do wyczerpania zapasów – dalej „Okres trwania Promocji”.
6. Promocją objęte są wyłącznie towary z kolekcji „stroje kąpielowe”, oznaczone w Punktach Sprzedaży oryginalną metką Triumph ( dalej „Produkty Specjalne”).

§ 2
Zasady i warunki Promocji.

1. Przy zakupie Produktu Specjalnego oznaczonego metką Triumph ( strój kąpielowy lub komplet dwuczęściowego stroju kąpielowego (biustonosz i majtki) ) Uczestnik ma prawo do zakupu – za 1 zł jednego prezentu – koc piknikowy.
2. W razie gdy warunki Promocji nie są spełnione, Uczestnik nie może kupić koca piknikowego poza Promocją.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie.
4. Równowartość określonych w Regulaminie korzyści nie podlega wymianie, w szczególności wymianie na inne korzyści, wymianie na inne towary lub wymianie na wypłatę w pieniądzu.
5. Promocja łączy się z kartą Klubu Triumph, kartą pracowniczą. Nie łączy się z innymi promocjami rabatowymi i promocją L’Oreal.

§ 3
Wymiana.

1. Produkty zakupione w ramach promocji " Wakacyjny prezent przy zakupie stroju kąpielowego” mogą zostać wymienione tylko na inne Produkty Specjalne, w terminie określonym w Polityce Zwrotów.

§ 4
Reklamacje.

1. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji Uczestnik może przesyłać wyłącznie listownie na adres "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" bądź pocztą elektroniczną na adres info.pl@triumph.com
2. Reklamacja powinna być wysłana ze wskazaniem, że dotyczy Promocji oraz zawierać co najmniej imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dane Punktu Sprzedaży w którym nastąpił zakup w ramach Promocji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Triumph. W razie gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Uczestnika dodatkowych danych lub informacji czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o okres od dnia wysłania do Uczestnika wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień do dnia doręczenia Triumph odpowiedzi Uczestnika.
5. O rozpatrzeniu reklamacji Triumph poinformuje Uczestnika przy użyciu wskazanych przez niego w treści reklamacji danych kontaktowych.

§ 5
Postanowienia końcowe.

1. Regulamin dostępny jest w punkcie sprzedaży objętym promocją.
2. Regulamin stanowi całość zasad i warunków przebiegu Promocji i wyłączny dokument wiążący Triumph i Uczestników. W szczególności wszelkie materiały o charakterze promocyjno-reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji nie stanowiąc pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem do Promocji stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Punkty Sprzedaży biorące udział w Promocji:

C.H. Alfa - Białystok

Białystok

ul. Świętojańska 15

Galeria Biała - Białystok

Białystok

ul. Miłosza 2, lok. 41

Salon Triumph Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 60/5

C.H Sfera

Bielsko Biała

ul. Mostowa 5

C.H. Auchan - Bielsko Biała

Bielsko Biała

ul. Boh. Monte Cassino 421 lok.55

C.H. Gemini - Bielsko Biała

Bielsko Biała

ul. Leszczyńska 20, lok.0.033

C.H. Zielone Arkady

Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 1

Galeria Pomorska - Bydgoszcz

Bydgoszcz

ul. Fordońska 141, lok.121

C.H. Focus Park - Bydgoszcz

Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 39-47, lok.065

C.H. M-1 - Czeladź

Czeladź

ul. Będzińska 80, lok.50

D.H. Pasaż - Częstochowa

Częstochowa

Al. Najświętszej Marii Panny 12C

Galeria Jurajska - Częstochowa

Częstochowa

Al.. Wojska Polskiego 207

C.H. Ogrody - Elbląg

Elbląg

ul. Płk. Stanisława Dąbka 152

Galeria Bałtycka

Gdańsk

Al. Grunwaldzka 141

Alfa Centrum Gdańsk

Gdańsk

ul. Kołobrzeska 41 C

C.H. Manhattan

Gdańsk

Al. Grunwaldzka 82

C.H. Madison - Gdańsk

Gdańsk

ul. Rajska 10

P.H. Matarnia - Gdańsk

Gdańsk

ul. Złota Karczma 26

C.H. Radunia - Gdańsk

Gdańsk

Długi Targ 1/7

C.H. Wzgórze - Gdynia

Gdynia

ul. Kazimierza Gorskiego 2

C.H. Europa Centralna - Gliwice

Gliwice

ul. Pszczyńska 315

C.H. Nova Park - Gorzów Wlkp.

Gorzów Wielkopolski

ul. Przemysłowa 2

Galeria Askana - Gorzów Wlkp.

Gorzów Wielkopolski

Al. Konstytucji 3 Maja 102

C.H. Alfa - Grudziądz

Grudziądz

ul. Chełmińska 2

Galeria Jeziorak - Iława

Iława

ul. Królowej Jadwigi 6 lok. B 104

Galeria Solna - Inowrocław

Inowrocław

ul. Wojska Polskiego 16 lok N-55

C.H. Janki - Warszawa

Janki

ul. Mszczonowska 3

Galeria Sudecka - Jelenia Góra

Jelenia Góra

ul. Jana Pawła II 51

ul.Garbarska 3 - Kalisz

Kalisz

ul. Garbarska 3

Galeria Amber - Kalisz

Kalisz

ul. Górnośląska 82

Galeria Tęcza - Kalisz

Kalisz

ul. 3 Maja 1

C.H. Silesia

Katowice

ul. Chorzowska 107

C.H. Libero

Katowice

ul. Kościuszki 229

Galeria Katowice - Katowice

Katowice

ul. 3 maja 30

Galeria Echo (Tesco) - Kielce

Kielce

ul. Świętkorzyska 20

Galeria Korona - Kielce

Kielce

ul. Warszawska 26

C.H. Ferio - Konin

Konin

ul. Ogrodowa 31A

C.H. Atrium - Koszalin

Koszalin

ul. Ignacego Paderewskiego 1

C.H. Bonarka

Kraków

ul. Kamieńskiego 11

C.H. M-1 - Kraków

Kraków

Al. Pokoju 67

C.H. Futura - Kraków

Kraków

ul. Adama Różańskiego 32

C.H. Bronowice - Kraków

Kraków

ul. Stawowa 61

Galeria Kazimierz - Kraków

Kraków

ul. Podgórska 34

Galeria Solvay Park - Kraków

Kraków

ul. Zakopiańska 105, lok. 1/04

Galeria Krakowska - Kraków

Kraków

ul. Pawia 5

Galeria Portius - Krosno

Krosno

ul. Bursaki 29

Galeria VIVO

Krosno

ul.Bieszczadzka 29

Galeria Piastów - Legnica

Legnica

ul. Najświętszej Marii Panny 9

Galeria Leszno - Leszno

Leszno

Aleje Konstytucji 3 Maja 12

C.H. Arena Cuprum - Lubin

Lubin

ul. Generała Sikorskiego 20, lok.240

C.H. Tarasy Zamkowe - Lublin

Lublin

ul. Unii Lubelskiej 2

Galeria Olimp - Lublin

Lublin

Al. Spółdzielczości Pracy 34

C.H. Plaza - Lublin

Lublin

ul. Lipowa 13

Galeria Zielona - Puławy

Lublin - Puławy

ul. Lubelska 2

C.H. Port - Łódź

Łódź

ul. Pabianicka 245

Galeria Łódzka - Łódź

Łódź

ul. Piłsudskiego 15/23

C.H. Manufaktura - Łódź

Łódź

ul.Karskiego 5

Galeria Sandecja -Nowy Sącz

Nowy Sącz

ul. Węgierska 170, lok.47

Galeria Trzy Korony

Nowy Sącz

ul. Lwowska 80

C.H. Alfa - Olsztyn

Olsztyn

ul. Piłsudskiego 16, lok. 1/52

C.H. Warmińska

Olsztyn

ul. Juliusza Tuwima 26

C.H. Karolinka

Opole

ul. Wrocławska 152/154

C.H. Solaris - Opole

Opole

Pl. Kopernika 16

  C.H. Polimeni - Os t r. Świetok .

Os t rowiec Świętok rzys k i

ul. Mickiewicza 30

C.H. Bursztynowa - Ostrołęka

Ostrołęka

ul. Gen. Aleksandra Gorbatowa 28 lok.36 A

Galeria Ostrovia - Ostr. Wielk.

Ostrów Wielkop.

ul. Kaliska 120

C.H. Focus - PiotrkówTryb.

Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 115/121

Galeria Wisła - Płock

Płock

ul. Wyszogrodzka 144

C.H Posnania

Poznań

ul Pleszewska 1

C.H. M-1 - Poznań

Poznań

ul. Szwajcarska 14

C.H. K. Cr. Marcelin - Poznań

Poznań

ul. Bukowska 156

AVENIDA - Poznań

Poznań

ul. Stanisława Matyi 2

C.H. Auchan - Racibórz

Racibórz

ul. Rybnicka 97

C.H. Słoneczna

Radom

ul. Bolesława Chrobrego 1

C.H. Auchan - Rumia

Rumia

ul. Grunwaldzka 108

C.H. Plaza - Rybnik

Rybnik

ul. Raciborska 16

Galeria Rzeszów - Rzeszów

Rzeszów

Al. Piłsudskiego 44

Galeria Graffica - Rzeszów

Rzeszów

ul. Lisa Kuli 19

Millenium Hall - Rzeszów

Rzeszów

Al. Majora Wacława Kopisto 1

C.H. Plaza - Rzeszów

Rzeszów

ul. Rejtana 65

C.H. Jantar - Słupsk

Słupsk

ul. Szczecińska 58, lok. B 037

C.H. Galaxy - Szczecin

Szczecin

Al. Wyzwolenia 18-20

C.H. Kaskada - Szczecin

Szczecin

Al. Niepodległości 36

C.H. Tarnovia - Tarnów

Tarnów

ul. Krakowska 149/29

C.H. Gemini Park Tarnów

Tarnów

ul. Nowodąbrowska 127

C.H. Viki Toruń -Toruń

Toruń

ul. Legionów 216 F

C.H. Copernicus - Toruń

Toruń

ul. Żółkiewksiego 15

C.H. Bielawy - Toruń

Toruń

ul. Olsztyńska 8

C.H. Plaza -Toruń

Toruń

ul. Broniewskiego 90

C.H. Gemini

Tychy

Towarowa 2c

Galeria Victoria - Wałbrzych

Wałbrzych

ul. 1 Maja 64

C.H. Złote Tarasy

Warszawa

ul. Złota 59

C.H. Arkadia - Warszawa

Warszawa

Al. Jana Pawła II 82

C.H Galeria Mokotów

Warszawa

ul. Wołoska 12,

Galeria Północna

Warszawa

ul. Światowida 17

C.H. BLUE CITY

Warszawa

Al. Jerozolimskie 179

C.H Targówek

Warszawa

ul. Głębocka 15

C.H. Leclerc - Warszawa

Warszawa

ul. Ciszewskiego 15

C.H. Wileńska - Warszawa

Warszawa

ul. Targowa 72

C.H. Promenada - Warszawa

Warszawa

ul. Ostrobramka 75C, lok. 1.43

C.H. Wola Park - Warszawa

Warszawa

ul. Górczewska 124, lok.75

Galeria Młociny

Warszawa

ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15

C.H. Wzorcownia - Włocławek

Włocławek

ul. Kilińskiego 3

C.H. RENOMA

Wrocław

ul. Świdnicka 40

C.H. Magnolia - Wrocław

Wrocław

ul. Legnicka 58

Galeria Dominikańska - Wrocław

Wrocław

Pl. Dominikański 3 skl.01030

Pasaż Grunwaldzki - Wrocław

Wrocław

Pl. Grunwaldzki 22

Wroclavia

Wrocław

ul. Sucha 1

C.H. Platan - Zabrze

Zabrze

Pl. Teatralny 12, lok.124

P.H. Krupówki - Zakopane

Zakopane

ul. Krupówki 29

Galeria Twierdza Zamość- Zamość

Zamość

ul. Przemysłowa 10

C.H. Focus Mall - Zielona Góra

Zielona Góra

ul. Wrocławska 17