För bästa resultat, vrid mobilen till stående position.