Triaction by Triumph | Try Anything with Triaction

Artboard 1

Vad skulle du vilja testa?

För att fira vår nya Triaction-kollektion våren/sommaren 2017 slog vi oss samman med fem inspirerande kvinnor, som var och en har passion för fitness. De delade med sig av sina personliga berättelser och tog sig an en ny utmaning för att testa behå, kropp och själ.

#TeamTriaction leds av grundaren till ”Fit Body Guide”, Anna Victoria, och hennes kolleger inklusive brittiska fitnessinstruktören och författaren till Clean Eating Alice, Alice Liveing, den tyska dansaren och TV-personligheten, Isabel Edvardsson, italienska olympiska fäktaren Margherita Granbassi och den polska fitness- och stilpåverkaren Anna Skura. Med stöd av Triaction utmanade Anna Victoria varje medlem i vårt team att testa en ny aktivitet som de aldrig tidigare har gjort.

Var en del av #TeamTriaction genom att berätta vilken aktivitet som du alltid velat testa och få chansen att vinna en Triaction-sportbehå till dig och din bästa vän.

Ridning, trädklättring, bergsklättring, rappellering, hockey, vindsurfning. kitesurfing etc., du kan göra vad som helst med Triaction.

 

Behåstorlek*

villkoren

*Har du rätt behåstorlek?
› Besök Kontrollera behåstorlek

Tack för ditt bidrag. Vi kontaktar dig om du är en av vinnarna. 

Upptäck mer på #TeamTriaction här nedanför.

Den här tävlingen är avslutad.

Villkor

Endast 18+. Delta mellan: 20.03.17 och 16.06.17. Inget inköp krävs. För att delta: Besök http://findtheone.triumph.com/sv_SE/triumph-bras/try-anything, fyll i dina uppgifter och den aktivitet som du skulle vilja delta med i utlottningen. Priset: 1 upplevelse för vinnaren och en vän.Besök http://findtheone.triumph.com/sv_SE/triumph-bras/try-anything för fullständiga villkor och prisinformation. Arrangör: Triumph Intertrade AG

Fullständiga villkor:

1.  Denna kampanj är endast öppen för personer äldre än 18 år och inte för anställda hos arrangören, deras familjer, ombud eller någon annan med professionell koppling till kampanjen.

2.  Kampanjperiod: Delta mellan 09.00 GMT den 20 mars 2017 och 23.59 GMT den 16 juni 2017

3.  Inget köp krävs, dock behövs åtkomst till internet och en giltig e-postadress.

4.  För att delta:

a.  Besök http://findtheone.triumph.com/sv_SE/triumph-bras/try-anything och fyll i anmälningsformuläret med ditt fullständiga namn, e-postadress och kommentar med information om den aktivitet du vill delta i.

b.  Tryck sedan på Skicka för att delta i utlottningen.

5.  Maximalt en anmälan per person under hela kampanjperioden.

6.  Alla anmälningar måste ha inkommit innan kampanjperiodens slut för att vara giltiga och inget ansvar tas för oläsliga, ofullständiga eller försenade anmälningar.

7.  Pris:

1 vinnare och en vän kommer att vinna varsin Triaction sportbehå

8.  Priserna kan inte överlåtas, är inte utbytbara och innebär inga kontanter eller andra alternativ, helt eller delvis.

9.  I händelse av oförutsedda omständigheter förbehåller sig arrangören rätten att ersätta priserna mot alternativ med samma eller högre värde.

10.Vänligen räkna med upp till 28 dagar för leverans av priserna från den dag då vinnaren utsågs och meddelades.

11.Arrangören kan inte hållas ansvarig för produkter eller tjänster från tredje part.

12.Val av vinnare: Alla giltiga anmälningar som arrangören har mottagit under kampanjperioden kommer att delta i en prisdragning som genomförs av en oberoende part inom 3 arbetsdagar efter kampanjperiodens slut.

13.Vinnaren meddelas: Vinnaren kommer att kontaktas via den e-postadress som användes vid anmälan till kampanjen, inom 5 arbetsdagar efter utlottningen, och måste svara för att bekräfta och godta priset inom 14 dagar från den inledande kontakten. Om en vinnare inte svarar på kommunikationen inom 14 dagar från den inledande kontakten förbehåller sig arrangören rätten att diskvalificera vinnaren och priset kommer då att tilldelas en alternativ deltagare som valts på samma sätt.

14.Granskning: Arrangören kommer att förkasta ett bidrag om arrangören anser att det:

a.  innehåller material som är stötande eller kan återspegla negativt på arrangörens eller en varumärkespartners namn, anseende eller goodwill,

b.  inkluderar varumärken, logotyper eller upphovsrättsskyddat material som inte ägs av dig eller används utan rättighetsinnehavarens skriftliga tillstånd (inklusive kända namn, företagsnamn, etc.),

c.  förtalar, ger en missvisande bild eller förolämpar andra personer eller företag, inklusive, men inte begränsat till, arrangören (inklusive dess partner), och

d.  främjar en politisk dagordning.

15.Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera att deltagare är behöriga. Arrangören kan kräva sådan information som denne rimligen anser nödvändig för detta ändamål och ett pris kan innehållas tills arrangören är nöjd med verifieringen.

16.Alla anmälningar måste göras av deltagarna personligen. Mängdanmälningar från handel, konsumentgrupper eller tredje part accepteras inte. Ofullständiga eller oläsliga anmälningar, anmälningar som gjorts med hjälp av makron eller andra automatiserade metoder (inklusive system som kan programmeras att anmäla) och anmälningar som inte uppfyller kraven i dessa regler och villkor i sin helhet kommer att diskvalificeras och inte att räknas. Om det är uppenbart att en deltagare använder dator(er) för att kringgå detta villkor, genom att till exempel använda sig av ”skript”, ”brute force”, maskera sin identitet genom att manipulera IP-adresser, använda andra identiteter än sin egen eller andra automatiserade metoder för att öka deltagarens anmälningar i kampanjen på ett sätt som inte överensstämmer med andan i kampanjen, kommer deltagarens bidrag att diskvalificeras och eventuella priser kommer att ogiltigförklaras. 

17.Inget ansvar accepteras för anmälningar som förloras, skadas eller försenas eller till följd av fel i nätverk, datorhårdvara eller programvara av något slag. Bevis på att en anmälan skickats in accepteras inte som ett bevis på mottagande.

18.Vinnaren/vinnarna ansvarar för eventuella skatter som är tillämpliga för de ska kunna göra juridiskt anspråk på sitt pris.

19.Arrangören kommer endast att använda de personliga uppgifter som har inlämnats i syfte att administrera kampanjen och för inget annat ändamål, såvida vi inte har ditt samtycke. Klicka här för att se vår integritetspolicy: http://se.triumph.com/bestallning-och-juridik/Contact_PrivacyPolicy.html.

20.Arrangören påtar sig inget ansvar för skada, förlust eller personskada som deltagare drabbas av på grund av deltagande i kampanjen eller till följd av att de accepterar eller deltar i någon prisaktivitet. Inget ska exkludera arrangörens ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försummelse.

21.Om kampanjen av någon anledning inte kan genomföras som planerat av orsaker som, inklusive men inte begränsat till, manipulering, obehöriga ingrepp, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker utanför arrangörens kontroll som skadar eller påverkar administration, säkerhet, rättvisa, integritet eller korrekt genomförande av denna kampanj förbehåller sig arrangören rätten att (med förbehåll för eventuella skriftliga anvisningar som anges enligt tillämplig lagstiftning) efter eget gottfinnande diskvalificera tävlande som manipulerar registreringsprocessen och att avsluta, ändra eller skjuta upp kampanjen.

22.Om en handling, underlåtenhet, händelse eller omständighet inträffar som ligger utanför arrangörens rimliga kontroll förhindrar att arrangören uppfyller dessa villkor ansvarar inte arrangören för någon underlåtenhet i att kunna utföra eller försening i att utföra sina skyldigheter.

23.Vinnaren kommer i rimlig grad att behöva delta i eventuell publicitet som uppkommer i samband med kampanjen.

24.Om du är vinnare i kampanjen accepterar du att arrangören får använda ditt namn, bild och bosättningsland för att tillkännage vinnaren/vinnarna i denna kampanj och för andra rimliga och relaterade säljfrämjande syften.

25.Vinnaren/vinnarnas namn och land/länder kan erhållas genom att ett e-postmeddelande skickas till exeat.support@exposure.net, vilket kommer att vara tillgängligt efter 16.06.17 och fyra veckor framåt.

26.Genom att delta i denna kampanj anses alla deltagare ha accepterat och vara bundna av dessa regler och villkor.

27.Arrangörens beslut är bindande i alla frågor som rör denna kampanj och ingen korrespondens ska ingås.

28.Villkoren för denna kampanj ska tolkas och tillämpas på grundval av engelsk lagstiftning och domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion. 


Arrangör:  Triumph Intertrade AG,Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Switzerland.